Alhoewel zakelijke mediation een hoog slagingspercentage heeft wordt het nog niet zo vaak ingezet in Nederland in vergelijking met andere Europese landen.

.

Caroline Brons, Bronsmediation

Mediation zakelijke conflicten

Een conflict op de werkvloeren kan voor veel spanning, negatieve energie en een verstoorde werksfeer zorgen. Partijen intern zijn vaak zodanig betrokken, dat er geen sprake meer is of kan zijn van een neutrale en objectieve blik. Dan is het raadzaam om een deskundige van buitenaf in te schakelen. Bronsmediation biedt deskundige begeleiding via zakelijke mediation, als je er samen niet meer uitkomt en het gesprek is vastgelopen. Samen brengen we de verschillende zorgen en zakelijke belangen in kaart, om tot een rechtvaardig resultaat te komen. Zo ontstaat er duidelijkheid en een toekomstbeeld waar alle betrokkenen mee verder kunnen.

Het slagingspercentage bij zakelijke mediation is groot. Ruim 75% wordt succesvol afgesloten.

Wanneer kan zakelijke mediation worden ingezet?

Belangrijke voorwaarde voor zakelijke Mediation is dat beide partijen zich willen inspannen om er uit te komen en bereid zijn om naar elkaar te luisteren en oog hebben voor elkaars belangen. Daarbij komt dat binnen een Mediation ruimte is om creatief naar oplossingen te zoeken. Dat wil zeggen niet zoals bij een juridisch conflict meteen een standpunten-strijd.

 • Bij bedrijfsovername

 • Bij einde samenwerkingsverband

 • Bij vastgelopen organisatiestructuren

 • Einde maatschap

 • Goede start van een samenwerkingsverband

 • Conflict bij zakelijke relaties

 • Mediationclausule in contracten
 • Bij  vastgelopen structuren, taken en verantwoordelijkheden

partneralimentatie herzien

Mediation kan als middel worden ingezet bij geschillen waarbij de relatie belangrijk is om deze te behouden.

Bijvoorbeeld bij familiebedrijven, maatschappen, stichtingen of in vastgelopen zakelijke relaties.

Belangrijke voorwaarde voor zakelijke mediation is dat alle betrokkenen zich willen inspannen om er uit te komen en bereid zijn om naar elkaar te luisteren. Een mediator helpt onderhandelingen weer vlot te trekken en partijen niet in hun eigen gelijk blijven steken. Zakelijk mediation heeft daardoor een groter slagingspercentage in een resultaat die door voor alle partijen als goed wordt ervaren.

 • Vaak is de oplossing niet alleen een juridische.

  Een mediator is ervoor getraind om belangen en zorgen die verder gaan op tafel te krijgen en mensen op elkaar te laten reageren zodat begrip en ruimte voor gezamenlijk gedragen oplossingen ontstaat.

 • Onbekendheid met mediaton maakt mediation vaak onbemind

 • Snelheid en behoud of verbetering van de relatie.

 • Kostenbeperking.

 • Een geschil kan een groot impact hebben op een bedrijf of organisatie. Vaak is het ook een samenhangend geheel van andere kwesties die spelen.

Begeleiden van vastgelopen onderhandelingen zodat alle belangen en zorgen op tafel komen en aandacht komt voor redelijke oplossingen. Een mediator zorgt dat alle informatie en advies bij beiden aanwezig is en in evenwicht. Vaak in nauwe samenwerking en juiste afstemming met alle overige betrokkenen in de zakelijke mediation zoals deskundigen, adviseurs en de bedrijfsjurist.

Kennismaking en kosten zakelijke mediation

Mediation is maatwerk voor mensen, ook maatwerk in kosten. Tarieven in mediation zijn afhankelijk van de wensen en behoeftes van de cliënten en verschillen van gevalt tot geval. Ons eerste gesprek is altijd een vrijblijvend en gratis (telefonisch) kennismakingsgesprek. Zo kunnen we samen onderzoeken of zakelijke mediation past bij het conflict. We nemen de situatie door en bespreken de opties. U kunt uw vragen stellen en kijken of het klikt. Als samen geconcludeerd wordt dat mediation tot een oplossing kan leiden, dan doe ik u daarna een aanbod. Door middel van een geschatte tijdsinvestering, maak ik een passende prijsafspraak. Daarbij is mijn uitgangspunt het uurtarief van € 175,- excl. btw. Ik reken verder geen extra kosten aan u door.

Heeft u hulp nodig bij het oplossen of voorkomen van een conflict?

Wilt u kennis maken met Bronsmediation of heeft u vragen over zakelijke mediation en business mediation? Neem vrijblijvend contact op via +31 629608927 of stuur een e-mail naar info@bronsmediation.nl. Samen kom we tot duurzame conflictoplossing.