Alhoewel zakelijke mediation een hoog slagingspercentage heeft wordt het nog niet zo vaak ingezet in Nederland in vergelijking met andere Europese landen.

.

Caroline Brons, Bronsmediation

Wanneer kan zakelijke mediation worden ingezet?

Belangrijke voorwaarde voor zakelijke Mediation is dat beide partijen zich willen inspannen om er uit te komen en bereid zijn om naar elkaar te luisteren en oog hebben voor elkaars belangen. Daarbij komt dat binnen een Mediation ruimte is om creatief naar oplossingen te zoeken. Dat wil zeggen niet zoals bij een juridisch conflict meteen een standpunten-strijd.

Het slagingspercentage bij zakelijke Mediation is groot. Ruim 75% wordt succesvol afgesloten.

 • Bij bedrijfsovername

 • Bij einde samenwerkingsverband

 • Bij vastgelopen organisatiestructuren

 • Einde maatschap

 • Goede start van een samenwerkingsverband

 • Conflict bij zakelijke relaties

 • Mediationclausule in contracten
 • Bij  vastgelopen structuren, taken en verantwoordelijkheden

partneralimentatie herzien

Mediation kan als middel worden ingezet bij geschillen waarbij de relatie belangrijk is om deze te behouden.

Bijvoorbeeld bij familiebedrijven, maatschappen, stichtingen of in vastgelopen zakelijke relaties.

Belangrijke voorwaarde voor zakelijke mediation is dat alle betrokkenen zich willen inspannen om er uit te komen en bereid zijn om naar elkaar te luisteren. 

Een mediator helpt onderhandelingen weer vlot te trekken en partijen niet in hun eigen gelijk blijven steken.

Zakelijk mediation heeft daardoor een groter slagingspercentage in een resultaat die door voor alle partijen als goed wordt ervaren.

 • Vaak is de oplossing niet alleen een juridische.

  Een mediator is ervoor getraind om belangen en zorgen die verder gaan op tafel te krijgen en mensen op elkaar te laten reageren zodat begrip en ruimte voor gezamenlijk gedragen oplossingen ontstaat.

 • Onbekendheid met mediaton maakt mediation vaak onbemind

 • Snelheid en behoud of verbetering van de relatie.

 • Kostenbeperking.

 • Een geschil kan een groot impact hebben op een bedrijf of organisatie. Vaak is het ook een samenhangend geheel van andere kwesties die spelen.

Begeleiden van vastgelopen onderhandelingen zodat alle belangen en zorgen op tafel komen en aandacht komt voor redelijke oplossingen. Een mediator zorgt dat alle informatie en advies bij beiden aanwezig is en in evenwicht.

Vaak in nauwe samenwerking en juiste afstemming met alle overige betrokkenen in de zakelijke mediation zoals deskundigen, adviseurs en de bedrijfsjurist.