Teamvragen samen bespreken tijdens corona Teamcoaching tijdens en na corona

Teamcoaching tijdens en na corona. Welke veranderingen zijn er en en hoe bespreek je dat met elkaar?

Als mensen met elkaar samenwerken,  zijn er altijd situaties dat mensen informeel met elkaar praten, contact hebben en met elkaar praten over ditjes en datjes- en ook- over elkaar praten, hun hart luchten of beetje klagen en roddelen.

Vaak blijft veel onbesproken ook als je elkaar wel ziet in directe werksituaties.

Nu ook dat minimaal is en vaak alleen tijdens online meetings blijft nog meer onbesproken.dd

Wat onbesproken blijft kan leiden tot verstoorde relaties, minder plezier, motivatie kwaliteitsverlies of onveiligheid en conflictsituaties.

Welke teamvragen spelen er en hoe kan je daar als leidinggevende op in spelen zodat iedereen in het team daar baat bij heeft en teamgeest bewaart?

Wat goed is voor het team is ook goed voor alle medewerkers en andersom! Iedereen wil graag samen beter worden en elkaars kwaliteiten benutten en waarderen. Sterker nog dat is een voorwaarde van een goede samenwerking om dat zichtbaar te maken en te versterken. Welke veranderingen zijn er welke richting willen wij op en hoe gaan wij daar samen met een gedeelde visie en inzet mee om. dat zijn vragen waar ieder team mee aan de slag blijft.

Aantal teamvragen kunnen zijn:

Communicatie voldoende effectief voor alle teamleden?

Rol en gedragsstijl van de leidinggevende passend bij het team en de werkzaamheden?

Sluimerende conflicten bekend en wordt daar aandacht aan besteed?

Taken en verantwoordelijkheden bij alle teamleden helder en afgestemd op elkaar?

Gezamenlijke doel en visie afgestemd op individuele waarden en daarmee innerlijke motivatie van iedereen wakker houden.

Team coaching tijdens en na corona Hoe?
In een maatwerktraject afhankelijk van de hulpvraag en de opdracht vanuit het team, organisatie en bedrijf, maken wij een plan voor een team coaching traject.

Wij starten met een kort individueel loopbaanadviestraject voor iedere medeweker in het team en de leidinggevende. Zoals het traject Nederland leert door. Dat bestaat uit een persoonlijk loopbaan ontwikkel advies met behulp van de inzet van een online competentietest en teamvragen die van te voren zijn uitgewerkt.

Aan de hand van al deze gesprekken verkennen wij de huidige situatie, de effecten daarvan op de medewerkers en waar het team voor staat en behoeft aan heeft om de spirit te behouden en de gewenste aanpassingen en veranderingen van individuele medewerkers in relatie met de praktijk van het team, bedrijf of organisatie op elkaar af te stemmen.

Groepsessies kunnen in een daarvoor geschikte ruimte (maximaal 6 personen) dan wel via online sessie.

Resultaat van teamcoaching tijdens en na corona
  • Communicatie onderling en samen weer op gang.
  • Uitspreken in een veilige omgeving van wat er speelt individueel en in groepsverband. Teamleden kunnen op een respectvolle manier feedback aan elkaar geven en durven dan in een veilige omgeving te doen door middel van indirect coaching gesprekken met een onafhankelijke derde die vervolgens een teamsessie leidt.
  • Stimuleren van de interactie met elkaar door aandacht voor het onbesprokene.
  • Bieden van structuur en begeleiden van het teamproces.
  •  meer werkplezier door versterken van de onderlinge band!

Wij van Brons & Associates begeleiden dit proces op een zorgvuldige manier met inzet van online tools en tests, individuele vertrouwelijke diepte gesprekken met alle teamleden met een van onze coaches.

Wij ronden dat vervolgens af met een teamsessie waar in alles samen komt en naast analyse ook aandacht heeft voor gewenste verbeteringen en aanpassing die wij bespreken met elkaar op een veilige manier.

Na afloop heeft iedereen weer de neuzen dezelfde richting opstaan en is de innerlijke motivatie gestimuleerd. Weer aandacht en erkenning voor de eigen kwaliteiten en ook elkaars kwaliteiten!

Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden in teamcoaching. Ook zijn er verschillende subsidiemogelijkheden voor een dergelijk teamtraject aangevuld met loopbaan coaching voor de teamleden. In een opdrachtbeschrijving bespreken wij de probleemanalyse, doelen, aanpak, planning en kosten.

Na afloop is er ook aandacht voor evaluatie en persoonlijke terugkoppeling.

Samen aan het stuur!

Waar staat het team voor, wat is de gezamenlijke opdracht  en waar liggen de uitdagingen, welke rol heef ieder daarin?  Belangrijk is om daar op gezette tijden aandacht aan te besteden. Dat betekent dat  teamspelers zelf verantwoordelijk zijn en actief een bijdrage leveren aan het geheel.

Dat kan alleen als zij daarvoor ruimte, voldoende veiligheid en individuele feedback in krijgen. Teamleden willen samen werken, samen beter worden en samen een visie uitdragen.

Samen inspelen op veranderingen die er aan gaan komen in team coaching tijdens en  ook na de corona. Een professionele teamtraining geleidt door iemand van buiten het team helpt daarbij.