Regelmatig maak ik mee dat pensioen het sluitstuk is bij de besprekingen in het convenant. Toch is het belangrijk om daar wel even bij stil te staan omdat de financiele consequenties groot zijn!

Caroline Brons, Bronsmediation

Voorbeeld van verdeling van pensioen bij echtscheiding

Pensioen bij echtscheiding betekent verdeling van het pensioen, maar wat houdt dat in? Je kunt het ook samen uitsluiten. Bij een echtscheiding is het regelen van de pensioenverevening vaak een formaliteit. Regelmatig maak ik mee dat pensioen het sluitstuk is bij de besprekingen in het convenant. Toch is het belangrijk om daar wel even bij stil te staan omdat de financiele consequenties groot zijn!

Vaak wordt gevraagd wat pensioenverevening precies betekent en in welke gevallen het verstandig is om hier samen voor te kiezen of juist niet?
In de wet pensioenverevening is bepaald dat pensioen bij echtscheiding “verevend” wordt: de ex-partner heeft recht op de helft van de tijdens huwelijk opgebouwde pensioenrechten. Deze pensioenrechten worden pas uitgekeerd op het moment dat de ex-partner zelf zijn of haar pensioenuitkering gaat ontvangen.

Wij gaan scheiden heeft mijn partner nu recht op een deel van mijn pensioen of kan dat ook anders?

  • Pensioen bij echtscheiding

  • Verevening of conversie

  • Andere verdeling bij ouderdomspensioen

  • Afstand doen van pensioenverevening

partneralimentatie 2020

Een scheiding heeft gevolgen voor uw pensioen. U moet daarvoor afspraken maken in een convenant en met het pensioenfonds. Het is belangrijk dat u daarvoor de juiste informatie en uitleg krijgt.

Scheiding heeft gevolgen voor twee soorten pensioenen, ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen ofwel partnerpensioen.

U kunt ook andere afspraken maken met uw toekomstige ex-partner.

Dat moet u nadrukkelijk regelen in het echtscheidingsconvenant. U moet daarvan melding doen binnen twee jaar bij het pensioenfonds door middel van het formulier mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen. U kunt ook conversie aanvragen, dat betekent dat u een zelfstandig recht heeft op het pensioen van uw ex-partner, dat tijdens het samenzijn is opgebouwd en staat verder los van het overlijden en nabestaandenpensioen mocht de andere partner overlijden. Of conversie in uw geval voordelig is, kan verschillen. vanaf volgend jaar is overigens conversie verplicht bij scheiding.

  • Overzicht opvragen bij pensioenmaatschappij

  • Opgave doen binnen 2 jaar

  • Afzien van pensioenrechten meenemen in de vermogensverdeling

  • Pensioenopbouw in uw scheiding in beeld

  • Pensioenopbouw in uw scheiding in beeld

  • Vraag tijdig naar de juisteinformatie bij uw maatschappij

Verdeling is niet altijd nodig, bijvoorbeeld als u allebei evenveel pensioen heeft of omdat u de waarde van uw pensioen meeneemt in de boedelverdeling bij scheiding.