Mediation is maatwerk voor mensen

Voordelen van mediation

  • Goedkoper dan een juridische procedure via advocaten
  • Bespaart tijd
  • Informeel en ruimte om te horen en gehoord te worden
  • Minder stressvol dan een juridische strijd
  • Je bepaalt samen de oplossing (win-win)
  • Oplossingsgericht ten aanzien van alle belangen van betrokkenen
  • Informele en veilig onderhandelen over het gewenste resultaat
  • Zelf grip houden op de situatie
  • en meedenken in oplossingen

FAMILIEMEDIATION

ARBEIDSMEDIATION

ZAKELIJKE MEDIATION

Familiemediator, mr Caroline Brons, daar kies je voor als je:

  • op zoek bent naar een ervaren en betrokken mediator in de regio Utrecht.
  • een deskundig MfN registermediator met veel actuele kennis.
  • Familiemediation en fulltime werkzaam vanaf 2013.
  • een garantie wil voor een eerlijke en oprechte mediator die opkomt voor jullie individuele belangen en zorgt voor een rechtvaardig resultaat.
  • persoonlijke advies wil en conceptberekeningen over alimentaties, de woning en vermogensverdeling.
  • Financieel en juridisch inzicht wil, die ik kan geven in jullie persoonlijke verhaal.
  • Informatie in actuele kennis -als auteur SDU, Kluwer en samen kiest voor de belangen van kinderen en daarmee voor herzieningsmogelijkheden om op te nemen in het convenant en ouderschapsplan: juist omdat je niet in de toekomst kunt kijken en de relatie als ouders verder gaat.
  • een mediator wenst, die ook met de kinderen praat, zodat ook zij zich gehoord voelen.
  • van tevoren een opgave van de kosten en tijdsinspanning op maat in jullie scheiding.

Arbeidsmediator, mr Caroline Brons, daar kies je voor als je:

  • een onafhankelijke deskundige mediator wenst, die los staat los van de organisatie.
  • veilig en vertrouwelijk wil praten over mogelijke oplossingen, zonder dat dat meteen juridische gevolgen heeft.
  • snel inzichtelijk wil hebben waar de wederzijdse belangen en zorgen liggen.
  • in twee gesprekken al tot een oplossing wenst te komen.
  • geen langdurige procedures en claims wenst.
  • wenst dat het resultaat een goede regeling is, voor beide partijen tot stand gekomen.
  • en als de oplossing leidt tot een exit-mediation, dat dat ook snel duidelijk en uitvoerbaar wordt.
  • wenst dat alle afspraken correct worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.
  • wenst dat ieder, rekening houdende met herstel en eigen tempo, weer gezond verder kan.
  • begeleiding wenst in jullie onderhandelingen, die effectief en zorgvuldig verlopen, eventueel met inzet van juridische adviseurs in de mediation.
  • van tevoren een duidelijke opgave wil van de kosten, dus later geen onverwachtse verrassingen.

Bronsmediation, mr Caroline Brons, mediator in conflicten bij zakelijke relaties, daar kies je voor als je:

  • een garantie wil voor een eerlijke en oprechte mediator die opkomt voor jullie zakelijke belangen en zorgt voor een rechtvaardig resultaat.
  • als jullie snel inzichtelijk willen hebben waar de verschillen in zorgen en belangen liggen ten opzichte van elkaar.
  • in 1 groepssessie al tot een oplossing wenst te komen.
  • geen langdurige procedures en claims wenst in de afwikkeling van de relatie.
  • met elkaar in de samenwerking verder wilt en daarover verbeterpunten wilt afspreken waar men zich aan mag houden.
  • deskundige begeleiding wenst via mediation, als je er samen niet meer uitkomt en het gesprek is vastgelopen.
  • begeleiding wenst in jullie zakelijke onderhandelingen, effectief en snel, eventueel met inzet van juridische en financiële adviseurs in de mediation.
  • van tevoren een duidelijke opgave wilt van de kosten, dus weten waar je aan toe bent.